Projekts „NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā” Drukāt E-pasts

 

 


Biedrība „brīvprātīgais.lv” īsteno projektu „NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā” īstenojot vairākas nozīmīgas aktivitātes NVO kapacitātes celšanai, kuru ilgtermiņa mērķis ir vairot šo NVO zināšanas un veicināt to aktivitāti, stiprināt līdzdalības resursus, lai tās spētu kvalitatīvi iesaistīties un paust savu viedokli politikas jautājumos, kas saistīti ar brīvprātīgo darbu, kā arī attīstīt savus sniegtos pakalpojumus ar brīvprātīgā darba palīdzību. Projekts norisināsies 5 Latvijas reģionos (Rīgas reģions, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale).


Projektu realizē: Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums ir 24 913,79 LVL, no kuriem 22 938,13 ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 1975,66 LVL ir biedrības „brīvprātīgais.lv” līdzfinansējums.
Projekta īstenošanas laiks
2012. gada 1. oktobris – 2013. gada 30. septembris
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir stiprināt NVO kapacitāti, lai tās spētu aktīvi un kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos brīvprātīgā darba jomā, kā arī vairot sniegto publisko pakalpojumu daudzveidību un pieejamību mērķtiecīga un kvalitatīva brīvprātīgo darba rezultātā.
Projekta mērķa auditorija: Projekta tiešā mērķa grupa ir biedrība „brīvprātīgais.lv”, kā arī 100 projektā iesaistītās reģionālās nevalstiskās organizācijas un to biedri. Projekta netiešā mērķa grupa ir citas NVO, valsts un pašvaldību institūcijas un to biedri un darbinieki Latvijā, kuri savā darbā piesaista, vai nākotnē plāno piesaistīt brīvprātīgos, un tie šo institūciju pārstāvji, kas atbild par politikas veidošanu brīvprātīgā darba jomā. Labuma guvēji būs biedrības datubāzē reģistrētie brīvprātīgie, kā arī pārējie esošie un potenciālie brīvprātīgie Latvijā.
Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros plānots īstenot organizāciju apmācības, lai tās spētu kvalitatīvāk iesaistīties brīvprātīgā darba politikas un tās ieviešanas jautājumos; organizēt reģionālās pieredzes apmaiņas platformas ar brīvprātīgā darba organizēšanu un īstenošanu saistītām organizācijām, lai veicinātu to sadarbību, pieredzes apmaiņu; attīstīt virtuālo brīvprātīgā darba resursu centru – papildināt bibliotēkas resursus, informāciju mājas lapā, uzlabot mājas lapu un datu bāzi, izdot ikmēneša brīvprātīgā darba jaunumu un aktualitāšu ziņu lapu, kā arī nodrošināt virtuālās konsultācijas interesentiem brīvprātīgā darba jomā; turpināt aktīvu darbību Eiropas Brīvprātīgo centra tīklā; klātienes vizītēs apgūt Eiropas labo praksi; organizēt brīvprātīgā darba forumu; īstenot rezultātu izplatīšanas, informācijas un publicitātes aktivitātes projekta ietvaros.
 
Turn off/on Options Smileys History FAQ Kide Chat

Guest_4072: Cool plenty of fish dating site of free dating ( «link» ) you've here.
Guest_8052: I love this website - its so usefull and helpfull. «link»
Guest_2914: thank so a lot for your web site it aids a lot. «link»
Guest_9054: Many thanks, this website is extremely handy. «link»
Guest_6429: I love the info on your websites. Cheers! «link»
Guest_1722: Sustain the amazing job !! Lovin' it! «link»
Guest_7474: Hello there, very good web plenty of fish dating site of free dating ( «link» ) you have right now.
Guest_7474: Wow because this is excellent work! Congrats and keep it up. «link»
Guest_2776: I adore this website - its so usefull and helpfull. «link»
Guest_7445: Great website! It looks really professional! Maintain the good work! «link»
Guest_5371: Fantastic webpage you have got there. «link»
Guest_4480: Many thanks, this site is very helpful. «link»
Guest_1859: Particularly helpful look frontward to coming back again. «link»
Guest_3409: How are you, tidy website you've here. «link»
Guest_2612: Thank you for sharing this neat plenty of fish dating site of free dating ( «link» ).
Guest_7566: thank a lot for your website it assists a great deal. «link»
Guest_7584: Love the website-- very user pleasant and great deals to see! «link»
Guest_5830: You're a very helpful site; could not make it without ya! «link»
Guest_5230: I value the content on your web site. Much thanks! «link»
Guest_1963: Very educational, looking forward to visiting again. «link»
Guest_8417: Really....this is a helpful web plenty of fish dating site of free dating ( «link» ).
Guest_5587: Maintain the incredible job !! Lovin' it! «link»
Guest_3904: thank a lot for your plenty of fish dating site of free dating ( «link» ) it helps a whole lot.
Guest_9147: You've got one of the greatest internet sites. «link»
Guest_6041: Incredible this is a useful web-plenty of fish dating site of free dating ( «link» ).
Guest_1620: I benefit from perusing your site. Thanks a ton! «link»
Guest_7724: You're a very practical internet site; couldn't make it without ya! «link»
Guest_9191: «link»
Guest_2938: Hopefully sustenance easy «link»
Guest_9191: «link»
Guest_7504: Extremely enlightening look forward to coming back again. «link»
Staedtler: Staedtler Pensil Terbaik Untuk Anak [url]http://remotmepetsawah.blogspot.com/2016/10/staedtler-pensil-terbaik-untuk-anak.html [/url] https://goo.gl/TKmnNC
Guest_6156: Terrific internet site you have going here. «link»
Guest_9142: «link»
Guest_2938: Every Step Being a Blessing «link»

Last message 20 minutes ago


Name:
Message:

:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)