Projekts „NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā” Drukāt E-pasts

 

 


Biedrība „brīvprātīgais.lv” īsteno projektu „NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā” īstenojot vairākas nozīmīgas aktivitātes NVO kapacitātes celšanai, kuru ilgtermiņa mērķis ir vairot šo NVO zināšanas un veicināt to aktivitāti, stiprināt līdzdalības resursus, lai tās spētu kvalitatīvi iesaistīties un paust savu viedokli politikas jautājumos, kas saistīti ar brīvprātīgo darbu, kā arī attīstīt savus sniegtos pakalpojumus ar brīvprātīgā darba palīdzību. Projekts norisināsies 5 Latvijas reģionos (Rīgas reģions, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale).


Projektu realizē: Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums ir 24 913,79 LVL, no kuriem 22 938,13 ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 1975,66 LVL ir biedrības „brīvprātīgais.lv” līdzfinansējums.
Projekta īstenošanas laiks
2012. gada 1. oktobris – 2013. gada 30. septembris
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir stiprināt NVO kapacitāti, lai tās spētu aktīvi un kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos brīvprātīgā darba jomā, kā arī vairot sniegto publisko pakalpojumu daudzveidību un pieejamību mērķtiecīga un kvalitatīva brīvprātīgo darba rezultātā.
Projekta mērķa auditorija: Projekta tiešā mērķa grupa ir biedrība „brīvprātīgais.lv”, kā arī 100 projektā iesaistītās reģionālās nevalstiskās organizācijas un to biedri. Projekta netiešā mērķa grupa ir citas NVO, valsts un pašvaldību institūcijas un to biedri un darbinieki Latvijā, kuri savā darbā piesaista, vai nākotnē plāno piesaistīt brīvprātīgos, un tie šo institūciju pārstāvji, kas atbild par politikas veidošanu brīvprātīgā darba jomā. Labuma guvēji būs biedrības datubāzē reģistrētie brīvprātīgie, kā arī pārējie esošie un potenciālie brīvprātīgie Latvijā.
Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros plānots īstenot organizāciju apmācības, lai tās spētu kvalitatīvāk iesaistīties brīvprātīgā darba politikas un tās ieviešanas jautājumos; organizēt reģionālās pieredzes apmaiņas platformas ar brīvprātīgā darba organizēšanu un īstenošanu saistītām organizācijām, lai veicinātu to sadarbību, pieredzes apmaiņu; attīstīt virtuālo brīvprātīgā darba resursu centru – papildināt bibliotēkas resursus, informāciju mājas lapā, uzlabot mājas lapu un datu bāzi, izdot ikmēneša brīvprātīgā darba jaunumu un aktualitāšu ziņu lapu, kā arī nodrošināt virtuālās konsultācijas interesentiem brīvprātīgā darba jomā; turpināt aktīvu darbību Eiropas Brīvprātīgo centra tīklā; klātienes vizītēs apgūt Eiropas labo praksi; organizēt brīvprātīgā darba forumu; īstenot rezultātu izplatīšanas, informācijas un publicitātes aktivitātes projekta ietvaros.
 
Turn off/on Options Smileys History FAQ Kide Chat

Guest_5112: Wow, beautiful portal. Thnx ... «link»
Guest_4750: thank so a lot for your site it aids a great deal. «link»
Guest_9719: Thanks, this site is really valuable. «link»
Guest_6115: say thanks to a lot for your internet site it assists a great deal. «link»
Guest_6633: Terrific web site you've here. «link»
Guest_9562: Thank you! It is an fantastic web site. «link»
Guest_1562: Just want to stress I'm relieved I happened on your webpage. «link»
Guest_8040: Great looking web site. Presume you did a great deal of your own coding. «link»
Guest_3424: Fantastic Web-site, Maintain the good work. With thanks! «link»
Guest_4534: Thanks, this site is very valuable. «link»
Guest_4442: Incredible....this is a useful web-site. «link»
Guest_7593: Sustain the incredible job !! Lovin' it! «link»
Guest_4432: Great internet site! It looks really professional! Keep up the excellent job! «link»
Guest_1510: Many thanks very practical. Will share website with my friends. «link»
Guest_7518: I enjoy this website - its so usefull and helpfull. «link»
Guest_5382: Great looking web site. Assume you did a lot of your very own coding. «link»
Guest_4432: Great looking site. Think you did a great deal of your very own coding. «link»
Guest_7227: Really wished to mention I'm delighted that i came onto your website page! «link»
Guest_5134: Many thanks, this website is extremely practical. «link»
Guest_3275: Passion the website-- very user friendly and great deals to see! «link»
Guest_9833: Neat Web-site, Maintain the beneficial job. Thanks for your time. «link»
Guest_9533: Greetings, tidy web site you possess going here. «link»
Guest_5643: say thanks to so much for your site it aids a whole lot. «link»
Guest_4438: Rather useful looking frontward to visiting again. «link»
Guest_2662: Great web site! It looks extremely good! Sustain the great job! «link»
Guest_4998: Unbelievably individual pleasant website. Great information available on few gos to. «link»
Guest_6481: Great website! It looks extremely good! Keep up the excellent work! «link»
Guest_3074: Unbelievably user friendly site. Astounding info available on couple of gos to. «link»
Guest_5852: Thanks pertaining to furnishing this sort of good subject matter. «link»
Guest_1847: Incredibly user friendly website. Astounding details available on couple of gos to. «link»
Guest_7466: Really instructive....look onward to coming back. «link»
Guest_7134: «link»
Guest_6398: Unbelievably user pleasant site. Tremendous information offered on few clicks. «link»
Guest_5598: Wow, lovely website. Thnx ... «link»
Guest_9798: Extremely user pleasant website. Tremendous info offered on few gos to. «link»
Guest_6084: Also the tourists from all parts of world visit in large numbers every year to spend their vacation. If you, as a Buyer, can only qualify for the FHA that allows you to put down the minimum payment of 3. It's preferable you employ a real estate property attorney at law to examine your forms as well as make sure that they can be legally binding. «link»

Last message 1 minute 54 seconds ago


Name:
Message:

:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)