Projekts „NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā” Drukāt E-pasts

 

 


Biedrība „brīvprātīgais.lv” īsteno projektu „NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā” īstenojot vairākas nozīmīgas aktivitātes NVO kapacitātes celšanai, kuru ilgtermiņa mērķis ir vairot šo NVO zināšanas un veicināt to aktivitāti, stiprināt līdzdalības resursus, lai tās spētu kvalitatīvi iesaistīties un paust savu viedokli politikas jautājumos, kas saistīti ar brīvprātīgo darbu, kā arī attīstīt savus sniegtos pakalpojumus ar brīvprātīgā darba palīdzību. Projekts norisināsies 5 Latvijas reģionos (Rīgas reģions, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale).


Projektu realizē: Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums ir 24 913,79 LVL, no kuriem 22 938,13 ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 1975,66 LVL ir biedrības „brīvprātīgais.lv” līdzfinansējums.
Projekta īstenošanas laiks
2012. gada 1. oktobris – 2013. gada 30. septembris
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir stiprināt NVO kapacitāti, lai tās spētu aktīvi un kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos brīvprātīgā darba jomā, kā arī vairot sniegto publisko pakalpojumu daudzveidību un pieejamību mērķtiecīga un kvalitatīva brīvprātīgo darba rezultātā.
Projekta mērķa auditorija: Projekta tiešā mērķa grupa ir biedrība „brīvprātīgais.lv”, kā arī 100 projektā iesaistītās reģionālās nevalstiskās organizācijas un to biedri. Projekta netiešā mērķa grupa ir citas NVO, valsts un pašvaldību institūcijas un to biedri un darbinieki Latvijā, kuri savā darbā piesaista, vai nākotnē plāno piesaistīt brīvprātīgos, un tie šo institūciju pārstāvji, kas atbild par politikas veidošanu brīvprātīgā darba jomā. Labuma guvēji būs biedrības datubāzē reģistrētie brīvprātīgie, kā arī pārējie esošie un potenciālie brīvprātīgie Latvijā.
Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros plānots īstenot organizāciju apmācības, lai tās spētu kvalitatīvāk iesaistīties brīvprātīgā darba politikas un tās ieviešanas jautājumos; organizēt reģionālās pieredzes apmaiņas platformas ar brīvprātīgā darba organizēšanu un īstenošanu saistītām organizācijām, lai veicinātu to sadarbību, pieredzes apmaiņu; attīstīt virtuālo brīvprātīgā darba resursu centru – papildināt bibliotēkas resursus, informāciju mājas lapā, uzlabot mājas lapu un datu bāzi, izdot ikmēneša brīvprātīgā darba jaunumu un aktualitāšu ziņu lapu, kā arī nodrošināt virtuālās konsultācijas interesentiem brīvprātīgā darba jomā; turpināt aktīvu darbību Eiropas Brīvprātīgo centra tīklā; klātienes vizītēs apgūt Eiropas labo praksi; organizēt brīvprātīgā darba forumu; īstenot rezultātu izplatīšanas, informācijas un publicitātes aktivitātes projekta ietvaros.
 
Turn off/on Options Smileys History FAQ Kide Chat

Guest_7262: Wow, attractive website. Thnx ... «link»
Guest_4410: Howdy, tidy site you've gotten here, «link» ( «link» ),.
Guest_8209: say thanks to a lot for your web site it aids a whole lot. «link»
Guest_1291: Love the site-- very user pleasant and whole lots to see! «link»
Guest_4920: Many thanks! It is an awesome internet site! «link»
Guest_3455: Extremely individual pleasant site. Huge information offered on couple of gos to. «link»
Guest_3787: Thanks, this site is extremely valuable. «link»
Guest_7379: You've got among the best web pages. «link»
Guest_9442: Whoa this is a beneficial web-site. «link»
Guest_2933: Maintain the good job and generating the group! «link»
Guest_1401: You're a very helpful web site; couldn't make it without ya! «link»
Guest_9349: say thanks to so much for your website it helps a great deal. «link»
Guest_5915: Truly helpful look ahead to coming back. «link»
Guest_8201: Love the site-- very individual friendly and whole lots to see! «link»
Guest_7602: Passion the website-- really individual pleasant and lots to see! «link»
Guest_7126: Incredible, this is a good web-site. «link»
Guest_4546: I enjoy the information on your website. thnx! «link»
Guest_1725: Surprisingly user friendly website. Tremendous information offered on couple of clicks. «link»
Guest_5848: Thanks pertaining to providing many of these good write-up. «link»
Guest_1115: Thanks pertaining to offering this sort of amazing content. «link»
Guest_1170: Wow, stunning website. Thnx ... «link»
Guest_7729: Really this is a helpful webpage. «link»
Guest_8168: Wow, stunning website. Thnx ... «link»
Guest_6941: Rather instructive, look forth to coming back. «link»
Guest_3735: Thanks a ton! It is definitely an remarkable web-site. «link»
Guest_3777: Thanks for the purpose of providing these types of wonderful content material. «link»
Guest_4119: Just simply had to state Now i am glad I stumbled on the web site. «link»
Guest_5082: Maintain the excellent work and delivering in the group! «link»
Guest_1149: Hello there, neat site you have got here (tinyurl.com ( «link» )).
Guest_2071: Especially enlightening....look frontward to coming back again. «link»
Guest_4875: Amazing webpage you've gotten right here (http://tinyurl.com/jmqzrxn ( «link» )).
Guest_1107: I enjoy this website - its so usefull and helpfull. «link»
Guest_9304: Your posts is rather appealing. «link»
Guest_2511: Great looking web site. Assume you did a bunch of your own html coding. «link»
Guest_3506: Wow, beautiful website. Thnx ... «link»
Guest_4817: Your material is incredibly appealing. «link»

Last message 16 seconds ago


Name:
Message:

:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)