Projekts „NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā” Drukāt E-pasts

 

 


Biedrība „brīvprātīgais.lv” īsteno projektu „NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā” īstenojot vairākas nozīmīgas aktivitātes NVO kapacitātes celšanai, kuru ilgtermiņa mērķis ir vairot šo NVO zināšanas un veicināt to aktivitāti, stiprināt līdzdalības resursus, lai tās spētu kvalitatīvi iesaistīties un paust savu viedokli politikas jautājumos, kas saistīti ar brīvprātīgo darbu, kā arī attīstīt savus sniegtos pakalpojumus ar brīvprātīgā darba palīdzību. Projekts norisināsies 5 Latvijas reģionos (Rīgas reģions, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale).


Projektu realizē: Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums ir 24 913,79 LVL, no kuriem 22 938,13 ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 1975,66 LVL ir biedrības „brīvprātīgais.lv” līdzfinansējums.
Projekta īstenošanas laiks
2012. gada 1. oktobris – 2013. gada 30. septembris
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir stiprināt NVO kapacitāti, lai tās spētu aktīvi un kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos brīvprātīgā darba jomā, kā arī vairot sniegto publisko pakalpojumu daudzveidību un pieejamību mērķtiecīga un kvalitatīva brīvprātīgo darba rezultātā.
Projekta mērķa auditorija: Projekta tiešā mērķa grupa ir biedrība „brīvprātīgais.lv”, kā arī 100 projektā iesaistītās reģionālās nevalstiskās organizācijas un to biedri. Projekta netiešā mērķa grupa ir citas NVO, valsts un pašvaldību institūcijas un to biedri un darbinieki Latvijā, kuri savā darbā piesaista, vai nākotnē plāno piesaistīt brīvprātīgos, un tie šo institūciju pārstāvji, kas atbild par politikas veidošanu brīvprātīgā darba jomā. Labuma guvēji būs biedrības datubāzē reģistrētie brīvprātīgie, kā arī pārējie esošie un potenciālie brīvprātīgie Latvijā.
Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros plānots īstenot organizāciju apmācības, lai tās spētu kvalitatīvāk iesaistīties brīvprātīgā darba politikas un tās ieviešanas jautājumos; organizēt reģionālās pieredzes apmaiņas platformas ar brīvprātīgā darba organizēšanu un īstenošanu saistītām organizācijām, lai veicinātu to sadarbību, pieredzes apmaiņu; attīstīt virtuālo brīvprātīgā darba resursu centru – papildināt bibliotēkas resursus, informāciju mājas lapā, uzlabot mājas lapu un datu bāzi, izdot ikmēneša brīvprātīgā darba jaunumu un aktualitāšu ziņu lapu, kā arī nodrošināt virtuālās konsultācijas interesentiem brīvprātīgā darba jomā; turpināt aktīvu darbību Eiropas Brīvprātīgo centra tīklā; klātienes vizītēs apgūt Eiropas labo praksi; organizēt brīvprātīgā darba forumu; īstenot rezultātu izplatīšanas, informācijas un publicitātes aktivitātes projekta ietvaros.
 
Turn off/on Options Smileys History FAQ Kide Chat

Guest_3140: Thanks a lot! This is an very good website. «link»
Guest_3203: What's up, very good online site you've going here. «link»
Guest_4658: Great looking site. Presume you did a great deal of your very own html coding. «link»
Guest_7894: Many thanks really helpful. Will share website with my good friends. «link»
Guest_5822: Basically wished to emphasize I am happy I came on your website! «link»
Guest_9585: Maintain the awesome work !! Lovin' it! «link»
Guest_3619: say thanks to a lot for your internet site it helps a great deal. «link»
Guest_9561: Good Webpage, Continue the good work. Thank you so much! «link»
Guest_3513: Hi, awesome web site you've gotten there. «link»
Guest_1465: Wow cuz this is great job! Congrats and keep it up. «link»
Guest_5710: You're an extremely helpful website; couldn't make it without ya! «link»
Guest_5923: Thanks really beneficial. Will share site with my good friends. «link»
Guest_1804: Really needed to tell you Now i'm thankful I happened in your internet page. «link»
Guest_4205: Wow cuz this is excellent job! Congrats and keep it up. «link»
Guest_8012: I love this website - its so usefull and helpfull. «link»
Guest_6784: Keep up the great work and generating the group! «link»
Guest_6254: say thanks to a lot for your web site it helps a lot. «link»
Guest_5210: I enjoy reading through your web sites. Thank you! «link»
Guest_7192: You have incredible info on this site. «link»
Guest_3298: Extremely user friendly site. Immense information available on few clicks on. «link»
Guest_7865: Many thanks for sharing this nice web page. «link»
Guest_3331: Unbelievably user pleasant site. Huge information offered on few clicks. «link»
Guest_3705: Whoa this is a helpful webpage. «link»
Guest_5437: Rather beneficial....looking onward to coming back again. «link»
Guest_9565: Great internet website! It looks extremely expert! Maintain the helpful work! «link»
Guest_5050: Surprisingly user friendly site. Huge details available on few gos to. «link»
Guest_2587: How goes it, neat webpage you have got in here. «link»
Guest_1848: Thanks, this site is very useful. «link»
Guest_8884: You're an extremely valuable internet site; could not make it without ya! «link»
Guest_8237: Many thanks, this site is really handy. «link»
Guest_5673: Wow, lovely portal. Thnx ... «link»
Guest_4464: Unbelievably individual pleasant website. Enormous information offered on couple of gos to. «link»
Guest_8073: I adore this website - its so usefull and helpfull. «link»
Guest_5106: Keep up the great work and generating the group! «link»
Guest_9839: Wow cuz this is excellent work! Congrats and keep it up. «link»
Guest_6069: say thanks to a lot for your site it assists a whole lot. «link»

Last message 16 minutes ago


Name:
Message:

:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)