Projekts „NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā” Drukāt E-pasts

 

 


Biedrība „brīvprātīgais.lv” īsteno projektu „NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā” īstenojot vairākas nozīmīgas aktivitātes NVO kapacitātes celšanai, kuru ilgtermiņa mērķis ir vairot šo NVO zināšanas un veicināt to aktivitāti, stiprināt līdzdalības resursus, lai tās spētu kvalitatīvi iesaistīties un paust savu viedokli politikas jautājumos, kas saistīti ar brīvprātīgo darbu, kā arī attīstīt savus sniegtos pakalpojumus ar brīvprātīgā darba palīdzību. Projekts norisināsies 5 Latvijas reģionos (Rīgas reģions, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale).


Projektu realizē: Biedrība "brīvprātīgais.lv"
Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums ir 24 913,79 LVL, no kuriem 22 938,13 ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 1975,66 LVL ir biedrības „brīvprātīgais.lv” līdzfinansējums.
Projekta īstenošanas laiks
2012. gada 1. oktobris – 2013. gada 30. septembris
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir stiprināt NVO kapacitāti, lai tās spētu aktīvi un kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos brīvprātīgā darba jomā, kā arī vairot sniegto publisko pakalpojumu daudzveidību un pieejamību mērķtiecīga un kvalitatīva brīvprātīgo darba rezultātā.
Projekta mērķa auditorija: Projekta tiešā mērķa grupa ir biedrība „brīvprātīgais.lv”, kā arī 100 projektā iesaistītās reģionālās nevalstiskās organizācijas un to biedri. Projekta netiešā mērķa grupa ir citas NVO, valsts un pašvaldību institūcijas un to biedri un darbinieki Latvijā, kuri savā darbā piesaista, vai nākotnē plāno piesaistīt brīvprātīgos, un tie šo institūciju pārstāvji, kas atbild par politikas veidošanu brīvprātīgā darba jomā. Labuma guvēji būs biedrības datubāzē reģistrētie brīvprātīgie, kā arī pārējie esošie un potenciālie brīvprātīgie Latvijā.
Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros plānots īstenot organizāciju apmācības, lai tās spētu kvalitatīvāk iesaistīties brīvprātīgā darba politikas un tās ieviešanas jautājumos; organizēt reģionālās pieredzes apmaiņas platformas ar brīvprātīgā darba organizēšanu un īstenošanu saistītām organizācijām, lai veicinātu to sadarbību, pieredzes apmaiņu; attīstīt virtuālo brīvprātīgā darba resursu centru – papildināt bibliotēkas resursus, informāciju mājas lapā, uzlabot mājas lapu un datu bāzi, izdot ikmēneša brīvprātīgā darba jaunumu un aktualitāšu ziņu lapu, kā arī nodrošināt virtuālās konsultācijas interesentiem brīvprātīgā darba jomā; turpināt aktīvu darbību Eiropas Brīvprātīgo centra tīklā; klātienes vizītēs apgūt Eiropas labo praksi; organizēt brīvprātīgā darba forumu; īstenot rezultātu izplatīšanas, informācijas un publicitātes aktivitātes projekta ietvaros.
 
Turn off/on Options Smileys History FAQ Kide Chat

Guest_7362: Great internet website! It looks really professional! Sustain the helpful job! «link»
Guest_8829: Hey there, neat websites you've here. «link»
Guest_8401: Amazing Web-site, Carry on the beneficial work. Thanks a ton! «link»
Guest_9842: Great looking site. Presume you did a bunch of your very own html coding. «link»
Guest_1732: Although the research is based on anecdotal antalya escort ( «link» ) evidence from fewer than 60 inmates and staff from one male state prison, the author points to other findings indicating that the trend toward using ramen noodles for exchanges is evident in other prisons. The shift was taking place across different groups within prisons and was not a response to bans on tobacco antalya escort ( «link» ) products within the prison system, Mr Gibson-Light said. Barter economy The noodles are exchanged for goods including antalya escort ( «link» ) other food items, clothing, hygiene products and even services such as laundry and bunk cleaning, Mr Gibson-Light said. Others use them as bargaining chips in gambling when playing card games or participating in football pools. They are also replacing other traditional forms of prison currency, such as stamps and envelopes, the study found.
Guest_4168: You're a really useful internet site; could not make it without ya! «link»
Guest_4539: thank so a lot diet plans for women to lose weight ( «link» ) your web site it helps a great deal.
Guest_1701: Passion the website-- extremely individual pleasant and great deals fix connections to bluetooth audio devices and wireless displays in windows 10 ( «link» ) see!
Guest_5908: Just simply desired fix connections to bluetooth audio devices and wireless displays in windows 10 ( «link» ) state I am just grateful I stumbled in your webpage.
Guest_5552: Your stuff is really intriguing. «link»
Guest_1898: Whoa....this is a advantageous website. «link»
Guest_3790: Sustain the incredible work !! Lovin' it! «link»
Guest_6669: Many thanks very handy. Will share website with my pals. «link»
Guest_2737: What's up, well put together web-site you've presently. «link»
Guest_5366: say thanks to a lot diet plans for women to lose weight ( «link» ) your site it helps a lot.
Guest_2699: Wow because this is excellent work! Congrats fix connections to bluetooth audio devices and wireless displays in windows 10 ( «link» ) keep it up.
Guest_5206: Wow because this is very excellent work! Congrats and keep it up. «link»
Guest_4431: Thanks regarding offering this kind of very good data. «link»
Guest_8689: Amazing web site you've going here. «link»
Guest_9421: You're a very valuable internet site; could not make it without ya! «link»
Guest_2313: I enjoy browsing your web site. Thanks! «link»
Guest_8398: thank so a lot for your site it helps a whole lot. «link»
Guest_6667: Keep up the spectacular job !! Lovin' it! «link»
Guest_7286: I like browsing your website. Regards! «link»
Guest_8530: I adore this site - its so usefull and helpfull. «link»
Guest_2998: Great website! It looks very professional! Maintain the great work! «link»
Guest_4252: Excellent Web site, Maintain the very good job. Thanks for your time! «link»
Guest_7037: You're a really practical site; couldn't make it without ya! «link»
Guest_2115: Maintain the amazing work !! Lovin' it! «link»
Guest_8003: «link»
Guest_4831: bismillah barokah, «link»
Guest_2997: 1g1ay6
Guest_4185: 00zxvf
Guest_4685: You're a very practical website; couldn't make it without ya! «link»
Guest_8593: cznxfa
Guest_3501: «link»

Last message 10 minutes 26 seconds ago


Name:
Message:

:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)